De slimme klep bestrijdt wateroverlast

Wateroverlast is een bekend verschijnsel in alle windstreken van Nederland. Ieder jaar weer is in de media te zien hoe ondergelopen straten, kelders, kassen en tunnels leiden tot overlast en flinke schade. In deze gebieden zijn waterschappen daarom op zoek naar verschillende vormen van berging, maar ruimte voor bergingsmogelijkheden is schaars en kostbaar.

Bestaande infrastructuur (zoals regenwaterbassins, stadsparken, vijvers, regentonnen, etc.) biedt in potentie enorme mogelijkheden tot berging. Deze bergingsruimte kan vaak geen bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast omdat deze op het moment dat het nodig is, vaak vol zitten. Juist op de cruciale momenten zou het wenselijk zijn dat de reservoirs leeg of slechts gedeeltelijk gevuld zijn.

 

Voorbeeld regenwaterbassin van een tuinder

De afdeling operationeel waterbeheer van de TU Delft doet daarom onderzoek naar het dynamisch aansturen van reservoirs. Met dynamisch aansturen op basis van neerslagvoorspellingen wordt het waterpeil in reservoirs verlaagd in gevallen dat dat nodig is. Door het creëren van bergingsruimte vlak voordat de extreme buien vallen, kan het ontvangende watersysteem worden ontlast. Van klein tot groot, van regenton tot gietwaterbassin, alle typen reservoirs kunnen op deze manier bijdragen aan het terugdringen van wateroverlast.

In dit onderzoek ligt de focus op gietwaterbassins. Gietwaterbassins zijn eigendom van tuinders, maar door een gedeelte van het bassin te verhuren aan het waterschap, kan de tuinder geld verdienen met zijn bassin en kan het waterschap extra berging vinden. Een dergelijk systeem zou een win-win situatie kunnen zijn voor tuinders en het waterschap. Doordat gebruik gemaakt wordt van bestaande infrastructuur kan kostbare ruimte worden bespaard.